Προμήθεια και τοποθέτηση – εγκατάσταση απαιτούμενου ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου ύδρευσης (ΑΥ82)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση – εγκατάσταση απαιτούμενου ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου ύδρευσης (ΑΥ82)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/12/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !