Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/04/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !