Προμήθεια και επισκευή ελαστκών των οχημάτων ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και επισκευή ελαστκών των οχημάτων ΕΥΑΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/11/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/10/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !