Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/10/2019.
  • CPV: 34351100-3, 343521000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου