Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14/11/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/11/2019.
  • CPV : 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων και
  • CPV : 343521000-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2019
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !