Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση θυροφράγματος σε φρεάτιο υπονόμου ακαθάρτων για το έργο 11ΣΥΝ_9_184 – Real(t)SO.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση θυροφράγματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/05/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !