Προμήθεια και εγκατάσταση θυροφραγμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση θυροφραγμάτων σε φρεάτια υπονόμων ακαθάρτων σε εξόδους στην θάλασσα
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση θυροφραγμάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !