ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΥΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος δαυλού καύσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 110.000 €, πλέον ΦΠΑ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/09/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/08/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !