Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Εκχύλισης Στερεάς Φάσης (SPE)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Εκχύλισης Στερεάς Φάσης (SPE)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/09/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/09/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 15/09/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 45315600-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/09/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !