• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυμάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης