Προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια και εγκατάσταση ενός επαγγελματικού πλυντηρίου σκευών χημικού εργαστηρίου στη ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών 14/03/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !