Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ανεμόσκαλων και καλυμμάτων φρεατίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Μηχανιώνας (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και σε Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωμάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !