• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και Αντικατάσταση Υδρορροές για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Νέα προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/12/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/12/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης