• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και αντικατάσταση δυο (2) υποβρύχιων συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !