• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/11/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου      Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !