Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2016

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2016
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !