Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση) αγωγών HDPE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση)  αγωγών HDPE σύμφωνα με τους πίνακες  (κατηγορίες)  και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει  προσφορά στην  Διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,  Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θες/νίκη, έως  την  Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 ώρα 14:00

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση)  αγωγών HDPE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/07/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/07/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !