Προμήθεια επτά (7) οχημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δυο (2) οχημάτων τύπου Jeep β) τριών (3) επιβατικών οχημάτων τύπου MPV και γ) δυο (2) φορτηγών οχημάτων τύπου Van μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους έως 2,3 ton
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/08/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/07/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !