• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός τροχοφόρου γεωργικού ελκυστήρα για τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/10/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !