Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός λέβητα θέρμανσης νερού για τους χωνευτές ιλύος στην ΕΕΛΘ.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός λέβητα θέρμανσης νερού για τους χωνευτές ιλύος στην ΕΕΛΘ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/03/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 11/3/2020 και ώρα 13.00πμ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/02/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2020.
  • CPV: 42161000-5
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !