Προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης

Προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια ενός κλιβάνου ξηρής αποστείρωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/05/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/05/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !