Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (πολυμηχανήματος)

Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (πολυμηχανήματος)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (πολυμηχανήματος) για τις ανάγκες του Τμήματος Κατασκευών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Έργων.

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος (πολυμηχανήματος)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού–/–/—-
  • Προθεσμία κατάθεσης προσφορών05/03/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης28/02/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ–/–/—-
  • ΠρόσκλησηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !