ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000€) ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΝ 10Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 2012

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/07/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/07/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/06/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου