Προμήθεια ενός (1) on-line παροχόμετρου νερού

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός (1) on-line παροχόμετρου νερού Αλιάκμονα στη θέση Ραψομανίκι

 

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/07/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/07/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 15/07/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !