Προμήθεια ενός (1) κάτω εδράνου για το αντλιοστάσιο εισόδου στην ΕΕΛΘ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός (1) κάτω εδράνου για το αντλιοστάσιο εισόδου στην ΕΕΛΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/06/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/06/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !