Προμήθεια ενισχυτικών ελασμάτων (υποστηρικτές – stiffeners) για σωλήνες HDPE, PE100, PN16 atm

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενισχυτικών ελασμάτων (υποστηρικτές – stiffeners) για σωλήνες HDPE, PE100, PN16 atm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/03/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !