Προμήθεια ελαστικών για το 2021 για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ελαστικών για το 2021 για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/03/2021 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/03/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !