Προμήθεια ελαστικών για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού:  Προμήθεια ελαστικών για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/10/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/10/2023.
  • CPV: 34351100-3, 34352100-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/10/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !