Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει φάκελο με σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 6/03/2013
και 14.30 στη διεύθυνση:
Τμήμα Προμηθειών, -.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  προμήθεια  ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

  • Θέμα διαγωνισμού: Ελαστικά για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !