Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών για την επικοινωνιακή προώθηση του ερευνητικού προγράμματος CC-WARE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !