Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο.

Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην προμήθεια των υλικών του παρακάτω πίνακα, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείμενο της προμήθειας,  μέχρι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
8ος όροφος Τσιμισκή 98,   Τ.Κ.  54622 Θες/νίκη
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !