Προμήθεια ειδικών αερίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια ειδικών αερίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/10/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/09/2022.
  • CPV:24111000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/09/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου