Προμήθεια ειδικών αερίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ειδικών αερίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/07/2019 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/07/2019.
  • CPV: 24100000-5
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !