Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο συσκευών μέτρησης παροχής

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο συσκευών μέτρησης παροχής

  • Θέμα διαγωνισμού: Για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο συσκευών μέτρησης παροχής, τύπου μη εμβαπτιζόμενου-μη επαφής / Radar, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/04/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !