Προμήθεια & εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια & εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής όζοντος με περιφερειακό εξοπλισμό για τη μονάδα απολύμανσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/02/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/01/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !