Προμήθεια δύο ρυθμιστών στροφών για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της ΕΕΛΘ και δύο καρτών σύνδεσης σε δίκτυο Profibus

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο ρυθμιστών στροφών για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της ΕΕΛΘ και δύο καρτών σύνδεσης σε δίκτυο Profibus
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/07/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !