Προμήθεια δύο inverter για την Μονάδα Ξήρανσης της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια  δύο inverter για την Μονάδα Ξήρανσης της ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !