Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια δυο αντλιών για ισάριθμα βυτιοφόρα οχήματα, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 14:30

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δυο αντλιών για ισάριθμα βυτιοφόρα οχήματα
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/02/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !