Προμήθεια δύο (2) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων τύπου booster, για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Πεύκων ΑΥ42 – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων τύπου booster, για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Πεύκων ΑΥ42 – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/12/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/11/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 10/12/2019 ώρα 09:00.
  • CPV: 42122130-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/11/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου  Λήψη αρχείου  Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !