Προμήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) οθονών, πέντε (5) σαρωτών εγγράφων (scanner), ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή και τεσσάρων (4) εκτυπωτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 28/01/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/01/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/01/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !