• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δικλείδων στρεφόμενου δίσκου τύπου Butterfly DN700, PN16
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/09/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !