Προμήθεια δειγμάτων διεργαστηριακών δοκιμών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δειγμάτων διεργαστηριακών δοκιμών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !