Προμήθεια χυτοσιδηρών ζιμπώ – ενωτικών συνδέσμων ΡΝ16

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών ζιμπώ – ενωτικών συνδέσμων ΡΝ16
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/05/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/04/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !