Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων – ζιμπώ με σύστημα ακύρωσης PN16

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων – ζιμπώ με σύστημα ακύρωσης PN16
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/04/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !