Προμήθεια χυτοσιδήρων συνδέσμων (ζιμπώ) με σύστημα αγκύρωσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδήρων συνδέσμων (ζιμπώ) με σύστημα αγκύρωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !