Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων υδροληψίας πλαστικών σωλήνων – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων υδροληψίας πλαστικών σωλήνων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/09/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/09/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/09/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !