Προμήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών) & χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/06/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη ΑρχείουΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !