Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χυτοσιδηρών κιβωτίων δικλείδων – διακοπτών και στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/02/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !