Προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800 ελικοειδούς ραφής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !