Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση πενήντα (50) αντιτριβικών επενδύσεων κοχλιών μεταφορέων εισόδου  στην Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος στην ΕΕΛΘ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Τρίτη 27/8/2013 και ώρα 14:30 στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622, 8ος όροφος.
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αντιτριβικής επένδυσης κοχλιών για την Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 27/08/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/08/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !